Waar ik voor sta

Sinds 2015 ben ik volksvertegenwoordiger voor de VVD. Toen werd ik gekozen in het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Een jaar later kwam daar het raadslidmaatschap in Hilversum bij, een rol die ik ook de huidige bestuursperiode met veel plezier vervul.

Mensen vragen mij wel eens waarom ik politiek actief ben. Dit is mijn verhaal:

Mijn reden om me in te willen zetten voor het openbaar bestuur is terug te voeren op een voor mij belangrijk thema: #meedoen.

Of het nou gaat om:

  • het verbeteren van de situatie van mensen die werken, maar desondanks hun hoofd niet boven water kunnen houden (‘werkende armen’);
  • mogelijk maken dat ieder kind het beste uit zijn of haar leven kan halen, ongeacht waar je wiegje heeft gestaan;
  • regelen dat ondernemers de ruimte hebben om te ondernemen en niet verzanden in een administratief moeras;
  • zorgen voor (veel) meer betaalbare woningen, want zonder dak boven je hoofd ben je nergens.

Het gaat om #meedoen.

Over in staat zijn om (zoveel mogelijk) je eigen boontjes te doppen en een overheid die dat zo nodig ondersteunt.

Het gaat ook over trots zijn op de liberale waarden en grondrechten waarop onze samenleving is gebouwd en vinden dat mensen die besluiten vanuit het buitenland in Nederland te willen wonen de waarden en grondrechten ook moeten respecteren.

Vasthouden aan culturele tradities of overtuigingen die daarmee strijdig zijn, zoals bijvoorbeeld homohaat, vrouwendiscriminatie, Jodenhaat of meisjesbesnijdenis passen daar geenszins bij.

Doe je mee, doe je je best en werk je hard, dan ben je van harte welkom. Wil je alleen maar achteroverleunen en profiteren, zonder mee te doen aan wat wij hier met elkaar hebben opgebouwd, dan doe je dat maar lekker ergens anders. Dit geldt net zo goed voor mensen die hier geboren zijn.

#Meedoen gaat me ook aan het hart omdat ik vroeger op de basisschool jarenlang gepest ben. Niet een beetje, maar heel erg. Niet mee mogen doen is verschrikkelijk. Het beschadigt je én het vormt je. Bij mij heeft het ervoor gezorgd dat ik de wereld een poepie wil laten ruiken én tot in mijn vezels een afkeer van pestkoppen heb gekregen.

Mijn politieke drive gaat bottom-line altijd over #meedoen.

Waarbij het niet gaat over groepen, maar over het individu. Niet iemands geloof, maar gedrag is bepalend. Het gaat niet over je afkomst, maar over je toekomst.

Dat is waarvoor ik in de politiek ben gegaan en dat is waaraan ik een bijdrage wil leveren.