• Datvertelikwel.nl

    Wil je mij spreken? Elke woensdagmiddag zit ik om 14u bij de Jonge Haan in Hilversum en dan kun je gewoon aanschuiven voor een kop koffie. Twitteren, mailen of bellen (06-28782000) kan natuurlijk ook. Ik beloof niet dat ik alle antwoorden heb, ik beloof wél dat ik zal luisteren.
  • Kandidaat voor de VVD

    Stel je keukentafel beschikbaar! Nodig een groepje mensen uit je eigen omgeving uit, je buren, de mensen met wie je bij het schoolhek staat of met wie je tennist, en ik schuif ook aan. Gewoon, een ‘bakkie doen’ met elkaar over wat je bezig houdt, wat je belangrijk vindt.

Meer over mij

Over mijn gezin, mijn loopbaan en mijzelf.

Meer over waar ik voor sta

Over waar ik voor sta en waarom ik voor de VVD actief ben.

Meer over mijn bedrijf

Over Datvertelikwel en wat wij precies doen.